Anesthesiologie

Bij een operatie, behandeling of een onderzoek is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. Anesthesie betekent ‘geen gewaarwording’ oftewel: het verlagen of uitschakelen van pijn en andere prikkels. Er zijn verschillende soorten anesthesie. Welke voor u geschikt is hangt onder andere af van de ingreep of het onderzoek dat u moet ondergaan.

De anesthesiologen zijn de medisch specialisten die de anesthesie toedienen en voor uw veiligheid zorgen tijdens een operatie of onderzoek. Anesthesiologen hebben veel kennis van de werking van het menselijk lichaam en medicatie. Elke patiënt is anders en bepaalde factoren, zoals leeftijd, gezondheid en speciale aandoeningen, kunnen extra risico’s met zich meebrengen die de anesthesioloog vooraf in kaart brengt. Daarom is het preoperatieve gesprek met de anesthesioloog belangrijk, waarmee zowel de patiënt als de anesthesioloog een weloverwogen besluit kan nemen.


Waar komt u de anesthesioloog tegen?

Voor een operatie of ingreep
Voor een operatie of onderzoek beoordeelt de anesthesioloog of u gezond genoeg bent om de operatie of onderzoek te ondergaan. De keuze voor een anesthesie hangt nauw samen met uw algehele gezondheid en het type ingreep. Dit wordt door de anesthesioloog vooraf in kaart gebracht met de preoperatieve screening. Voor de screening dient u een vragenlijst in te vullen (dit kan binnenkort ook digitaal op deze website). De anesthesioloog bespreekt met u voor de operatie of ingreep de vragenlijst en de mogelijkheden ten aanzien van de anesthesie en spreekt met u ook over eventuele risico’s. Soms is aanvullend lichamelijk onderzoek nodig.

Tijdens een operatie of ingreep
De anesthesioloog geeft u de anesthesie en houdt tijdens de operatie uw vitale lichaamsfuncties (bloeddruk, zuurstof etc.) en organen (hart, longen etc.) in de gaten en stuurt als het nodig is bij met medicijnen. Hij of zij zorgt ervoor dat de chirurg u veilig kan opereren en dat u de operatie zo comfortabel mogelijk doorstaat.

Na de operatie of ingreep
De anesthesioloog is er voor uw welzijn en zorgt ervoor dat u zo min mogelijk pijn en andere ongemakken voelt na de operatie.


Soorten anesthesie

Algehele anesthesie
Bij algehele anesthesie krijgt u drie middelen toegediend: een slaapmiddel, een pijnbestrijder en een spierverslapper. Bij deze anesthesie bent u volledig buiten bewustzijn. U voelt geen pijn en u merkt niets van de operatie. De anesthesioloog blijft bij u totdat u weer bij bewustzijn bent. U wordt ‘wakker’ zodra de middelen die u toegediend heeft gekregen zijn uitgewerkt.

Regionale anesthesie
Een bekende regionale anesthesie is de ‘ruggenprik’. Bij regionale anesthesie wordt een deel van het lichaam of dieper gelegen deel van het lichaam verdoofd. Bijvoorbeeld een arm, of (onder) been of zoals bij de ruggenprik het hele onderlichaam. Het verdovende middel wordt rondom een zenuw ingespoten waardoor pijnprikkels niet worden doorgegeven aan de hersenen en u dus geen pijn voelt. Een enkele keer wordt u ook in sIaap gebracht tijdens deze anesthesie maar in principe blijft u tijdens een regionale anesthesie wakker. Het kan wel zijn dat u een middel krijgt om u te ontspannen.

Lokale anesthesie
Lokale anesthesie wordt gebruikt bij kleine ingrepen. Een klein deel van het lichaam wordt verdoofd vlakbij de te behandelen plek. U blijft wakker tijdens de ingreep maar voelt geen pijn.

Behandelend arts

Behandelend arts

Cees-Jan Oostwouder

Functie
directeur/ anesthesioloog

BIG registratie nr
49032941701

Lees meer