Nascholing bewegingsstoornissen

Inschrijfpagina Webinar Bewegingsstoornissen- Medische Kliniek Velsen


Deze interactieve webinar voor de eerste lijn biedt praktische handvatten voor veelvoorkomende bewegingsstoornissen.
De webinar wordt u kosteloos aangeboden door onze neurologen. Omdat bewegingsstoornissen bij uitstek aan interpretatie onderhevig zijn, zal er tijdens de webinar veelvuldig gebruik worden gemaakt van filmmateriaal.

Organisator: Medische Kliniek Velsen, afdeling Neurologie
Datum: 30-06-2021
 
Tijd:
20:00- 21:15 uur.  
Locatie: 
Webinar
Accreditatie
: 1 punt
Sponsoring:
nee

Kosten: Geen 
Aanmelden: s.r.suwijn@mkvelsen.nl. U krijg 1 week tevoren een link naar de nascholingssessie. 

Flyer nascholing bewegingsstoornissen


Leerdoelen:

 • Kennis verkrijgen over de verschillende oorzaken van parkinsonisme en behandeling.
 • Praktische handvatten voor herkenning en begeleiding van functionele bewegingsstoornissen.
 • Handvatten voor behandeling van patiënten met een tremor en wanneer door te verwijzen.
 • Kennis over tics en het syndroom van Gilles de la Tourette en hoe deze patiënten het beste te begeleiden/behandelen.

Programma  

20.00: Welkomstwoord

20.05: Parkinsonisme/ziekte van Parkinson (Sven Suwijn)

20.20: Functionele bewegingsstoornissen  (Anna Nordbeck)

20.35: Essentiële tremor (Sven Suwijn)

20.50: Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette bij kinderen en volwassenen (Anna Nordbeck)

21.05: Vragen/discussie

21.15: Einde

Drs Anna Nordbeck

Drs. Anna Nordbeck

 

Functie

Neuroloog

 

BIG-registratienummer

69917672501

 

Achtergrond

Ik ben opgeleid tot neuroloog in het Hagaziekenhuis in Den Haag. Tevens ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als psycholoog. Deze combinatie sluit aan bij mijn interesse om waar nodig en zinvol verder te kunnen kijken dan de klacht zelf. MKV biedt mij de mogelijkheid om het vak op een plezierige manier uit te kunnen oefenen: voldoende tijd en ruimte voor een patiënt, een persoonlijke en probleemoplossende benadering en een vriendelijke werkomgeving met korte lijnen naar de andere specialisten. Ik ben een breed opgeleid neuroloog met enkele specifieke aandachtsgebieden: tics en het syndroom van Gilles de la Tourette, cognitie, epilepsie en bewegingsstoornissen. 

 

Publicaties

Reduced Dopamine Transporter Binding Predates Impulse Control Disorders in Parkinson’s Disease. 

Vriend C., Nordbeck A.H. et al. 

Mov Disord. 2014 Jun;29 (7): 904-11 

 

Tics en het syndroom van Gilles de la tourette, overzichtsartikel

Nordbeck AH, de bruijn SFTM et al.

Nervus tijdschrift geaccepteerd

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor klinische neurofysiologie
 • Federatie van Medische specialisten

Dr Sven R. Suwijn

Dr. Sven R. Suwijn

 

Functie

Neuroloog

 

BIG-registratienummer

19913600701

 

Achtergrond

Mijn opleiding tot neuroloog heb ik gevolgd in het Amsterdam UMC (AMC) en Noordwest ziekenhuisgroep. Ik ben opgeleid als breed algemeen neuroloog en heb daarnaast veel exposure gehad aan neuromusculaire aandoeningen en bewegingsstoornissen (diagnostiek, behandeling, inclusief behandeling van dystonie (met botuline toxine). Naast mijn opleiding heb ik mij bezig gehouden met het doen van wetenschappelijk onderzoek wat geresulteerd heeft in mijn proefschrift getiteld “Clinical features and dopamine transporter SPECT imaging in early parkinsonism”. In april 2021 heb ik met succes dit proefschrift verdedigd.

De in reden om vanuit een academisch ziekenhuis over te stappen naar het MKV is eenvoudig; in MKV staat de patiënt centraal en dat leidt tot betere zorg (op maat). Ik kijk uit er naar uit om u te mogen verwelkomen op onze polikliniek.

 

Publicaties

Focused ultrasound subthalamotomie voor ziekte van Parkinson

Swinnen BEKS, Suwijn SR, De Bie RMA

Tijdschr Neurol Neurochir, geaccepteerd

 

Value of Clinical Signs in Identifying Patients with Scans without Evidence of Dopaminergic Deficit (SWEDD).

Suwijn SR, Samim H, Eggers C, et al.

J Parkinsons Dis. 2020;10:1561-1569

 

Levodopa en ziekteprogressie bij de ziekte van Parkinson.

Suwijn SR, Verschuur CVM, Boel JA, et al.

Tijdschr Neurol Neurochir. 2019;120:133-140

 

Direct beginnen met levodopa bij ziekte van Parkinson? 

Suwijn SR, De Bie RMA

Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3846

 

Geen ziekte-modificerend effect levodopa bij de ziekte van Parkinson.

Suwijn SR, De Bie RMA

Pharmaceutisch weekblad. 2019

 

Randomized Delayed-Start Trial of Levodopa in Parkinson’s Disease. 

Verschuur CVM, Suwijn SR, Boel JA, et al. 

N Engl J Med. 2019;380:315-32

 

Anti-Ma2-associated encephalitis in a patient with testis carcinoma. 

Suwijn SR, Klieverik LP,  Odekerken VJJ.

Neurology. 2016;86:1461

 

Protocol of a randomised delayed-start double-blind placebo-controlled multi-centre trial for Levodopa in EArly Parkinson’s disease: the LEAP-study. 

Verschuur CVM, Suwijn SR, Post B, et al.

BMC Neurol. 2015 Nov 19;15:236

 

The diagnostic accuracy of dopamine transporter SPECT imaging to detect nigrostriatal cell loss in patients with Parkinson’s disease or clinically uncertain parkinsonism: a systematic review.  

Suwijn SR, Van Boheemen CJ, De Haan RJ, et al. 

EJNMMI Res. 2015;17:5-12

 

Serotonin transporter availability in early Parkinson’s disease and Multiple system atrophy. 

Suwijn SR, Berendse HW, Verschuur CVM, et al.

ISRN Neurol. 2014 Feb 3;2014

 

The role of SPECT imaging of the dopaminergic system in translational research on Parkinson’s disease. 

Suwijn SR, De Bruin K , De Bie RMA, et al.

Parkinsonism Relat Disord. 2014;20:S184-186

 

SERT-to-DAT ratios in early Parkinson’s disease do not correlate with the development of dyskinesias. 

Suwijn SR, Berendse HW, Verschuur CVM, et al.

EJNMMI Res. 2013, 3:44

 

Het verbeteren van de diagnostiek bij de ziekte van Parkinson: de LEAP-DAS studie

Suwijn SR, Booij J, Verschuur CVM, et al

Tijdschr Nuc Gen. 2012;34:912-913

 

Uw diagnose? (Moyamoya syndroom) 

Suwijn SR, Kurt E, Wiarda BM

Tijdschr Neurol Neurochir. 2012;113:37-38

 

A Plea for centralised care for Ureteroscopy: An Impact on Outcome and Morbidity

Rioja J, Suwijn SR, Mamoulakis, et al.

J Endourol. 2011;25:425-429

 

Gedetineerde met acute pijn in de rug

Suwijn SR, Kallenberg F, Kurt E, et al.

Ned tijdschr Trauma. 2011;5:143

 

Uw diagnose? (Lipofibromateus hamartoom) 

Koppes D, Suwijn SR, Kurt E, et al.

Tijdschr Neurol Neurochir. 2011;112:248-249

 

Scapula alata na neurotrauma 

Suwijn SR, Kurt E, Haitink CM

Medisch Contact. 2010;47:2541

 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor klinische neurofysiologie
 • International Parkinson and movement disorders society
 • Federatie van Medische specialisten

Nascholing schouder

Inschrijfpagina Webinar Schouderklachten


10 Gouden tips bij schouderklachten ​in de eerste lijn.

Beste collega,   
Deze interactieve webinar biedt 10 gouden, praktische tips voor betere en leukere diagnostiek en behandeling van schouderklachten vanuit de eerste lijn.  
De webinar wordt u kostenloos aangeboden door onze twee gesubspecialiseerde schouderorthopeden. Omdat de oorzaken en behandelingen van schouderklachten vrij divers zijn, zullen wij op een zo interactief mogelijk manier structuur aanbrengen in diagnostiek en behandeling.  
Aan het einde van de webinar zal in 2 aparte, kleinere groepen mogelijkheid zijn om te discussiëren.  

Lees hieronder onze flyer:

Flyer webinar schouderklachten


 

Organisator:Medische Kliniek Velsen, afdeling Orthopedie 
Datum: 15-4-2021 
Tijd:20:00- 21:10 uur.   
Locatie:Webinar 
Accreditatie: 1 punt
Sponsoring:nee 
Kosten: geen 
Aanmelden: aanmelden@mkvelsen.nl. U krijg 1 week tevoren een link naar de nascholingssessie


Leerdoelen 

 • de klinische diagnostiek van schouderklachten in de eerste lijn verfijnen
 • beter inzicht krijgen in verwijsindicaties naar fysiotherapeuten dan wel orthopedisch chirurgen
 • omdat de oorzaken en behandelingen van schouderklachten erg divers zijn, zal er veel ruimte voor vragen/discussie zijn

Programma  

20.00: Welkomstwoord en de 10 Gouden Tips (Willems)     

20.05: De schouder begrijpen – in anatomische hokjes denken! (Kooistra)  

20.10: Anamnese: welke informatie maakt het verschil? (Willems)  

20.15: Systematisch, beknopt lichamelijk onderzoek. Interactieve demonstratie. (Willems/Kooistra)   

20.25: Vragen/discussie     

20.30: Aanvullende diagnostiek in de huisartspraktijk (Kooistra)    

20.35: Behandeling van frozen shoulder vanuit de huisartspraktijk (Willems)   

20.40: Behandeling van subacromiale aandoeningen vanuit de huisartspraktijk (Kooistra)   

20.45: Indicaties voor verwijzing naar orthopedie; goede en slechte verwijzingen (Willems)   

20.50: de 10 Gouden Tips (Kooistra)     

20.55: vragen/discussie in 2 kleinere groepen (1 orthopeed per groep)  

21.05: einde 

Nascholing voor huisartsen

Inschrijfpagina Webinar Orthopedie Medische Kliniek Velsen

Nieuwe ontwikkelingen in gewrichtsprotheses van schouder, heup en knie: focus op indicatiestelling

Organisator: Medische Kliniek Velsen, afdeling Orthopedie
Datum: 18-05-2021
 
Tijd:
20:00- 21:05 uur.  
Locatie: 
Webinar
Accreditatie
: 1 punt (ABC1)
Sponsoring:
nee

Website: www.mkvelsen.nl/nascholing-voor-huisartsen/ 
Aanmelden: https://medischescholing.nl/orthopedie-mkv  


Leerdoelen
– inzicht krijgen in diagnostiek van artrose van de schouder
– inzicht krijgen in verschillende behandelingen van artrose van de schouder
– inzicht krijgen in diagnostiek van artrose van de heup
– inzicht krijgen in verschillende behandelingen van artrose van de heup
– inzicht krijgen in diagnostiek van artrose van de knie
– inzicht krijgen in verschillende behandelingen van artrose van de knie

Programma
20.00: welkomstwoord (Kooistra)
20.05: artrose van de schouder en schouderprothesiologie (Kooistra)   
20.20: vragen/discussie
20.25:  artrose van de heup en heupprothesiologie (Eshuis)   
20.40: vragen/discussie
20.45: artrose van de knie en halve knieprothesiologie (Zuiderbaan)  
21.00: vragen/discussie
21.05: einde 

Dr Evelijn Beuerle

Functie
Radioloog

BIG-registratienummer
09048630301

Achtergrond
Vanaf januari 2019 ben ik betrokken bij de opbouw en ontwikkeling van de afdeling Radiologie binnen het MKV. Sinds augustus 2020 zijn wij open voor patiënten en daar ben ik zeer blij mee, want dat is tenslotte waarom je dokter bent geworden: om de beste zorg aan patiënten te leveren.

Het is voor mij belangrijk om patiënten met een hulpvraag zonder nodeloze wachttijd op onze afdeling te kunnen zien en op een vriendelijke, maar ook efficiënte manier verder te helpen, met als doel de juiste diagnose en/of behandeling te vinden.

Na mijn middelbare schooltijd in Naarden en Bussum, heb ik Geneeskunde gestudeerd aan het VUMC in Amsterdam. In Utrecht (UMCU) en Almelo (ZGT) ben ik opgeleid tot radioloog. Tijdens mijn opleiding heb ik een ‘interventie’ stage gedaan in Nieuwegein (Antonius) en heb ik de AFIP course in Washington gevolgd.

Na mijn opleiding ben ik gaan werken in het Slotervaart Ziekenhuis en heb ik mij verder gespecialiseerd in de interventie radiologie, met name in de neuro-radiologie. In 2009 heb ik het internationale MSc Diploma Neuro-vasculaire ziekten behaald. In 2017 heb ik het EDINR-diploma behaald en sta ik geregistreerd als Europees neuro-radioloog.

In 2019 en 2020 ben ik verder gaan verdiepen in de musculoskeletale radiologie en vooral in de MSK-interventies.

Opleiding
2017 European Diploma in Neuroradiology
2009 International Master Degree in Neurovascular diseases
2005 Registratie Radioloog, opleiding UMCU en ZGT
1998 Artsexamen, VUMC

Drs Rienk Eshuis

Functie
Orthopedisch chirurg

BIG-registratienummer
 19912394301

Drs. R (Rienk) Eshuis is een orthopedisch chirurg gespecialiseerd in knie- en heupprothesiologie.

Na de studie bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, voltooide Rienk Eshuis in 2009 de studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Nadien is hij binnen zes jaar opgeleid tot orthopedisch chirurg. Hij heeft ervaring opgedaan als chef de clinic in het Flevoziekenhuis en als chirurg zes maanden ontwikkelingswerk gedaan in Windhoek, Namibië.

Om zich volledig toe te leggen op de knie- en heupprothesiologie volgde drs. Eshuis tussen 2018-2020 verschillende fellowships in topklinische ziekenhuizen in Nederland. In Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar specialiseerde hij zich in de heupprothesiologie via de voorste benadering van de heup onder leiding van drs. CJ Vos en de knieprothesiologie bij dr. LCM Keijser. In Isala Zwolle volgde hij een fellowship op het gebied van complexe heupchirurgie onder leiding van Dr. HE Ettema.

“Ik heb ervoor gekozen om mijn carrière voort te zetten bij Medische Kliniek Velsen. Deze kliniek zorgt ervoor dat de mens weer centraal komt te staan. Ik kan meer tijd en aandacht geven aan de patiënt. Verder kan ik hier werken met de nieuwste orthopedische en röntgenologische technieken. Zo gaan we binnenkort starten met de robotchirurgie, waarmee we met behulp van robottechnologie de knie- en heupprothese nog nauwkeuriger kunnen plaatsen. Een mooie uitdaging om een nieuwe orthopedische kliniek neer te zetten met een heel leuk team, waar kwaliteit, persoonlijke aandacht en goede sfeer heel belangrijk zijn.”

Drs. Eshuis voert de volgende type operaties uit:

 • Totale heupprothese via de voorste benadering (DAA)
 • Revisie heupprothese
 • Totale knieprothese
 • Halve knieprothese

Lijst van publicaties

The Reliability and Validity of the Dutch version of the Lysholm Score and Tegner Activity Scale for Patients with Anterior Cruciate Ligament Injuries. R. Eshuis. G Lentjes, Y Tegner, N Wolterbeek, RM Veen. Orthop Sports Phys Ther. 2016 Sep

An Uncemented Iso-Elastic Monoblock Acetabular Component: Preliminary Results. Halma JJ, sep 2003 – aug 2004 Eshuis R, Vogely HC, van Gaalen SM, de Gast A. J Arthroplasty. 2014 Nov

Excellent survivorship of the Morscher monoblock cup with a 28-mm Metasul- on- Metasul bearing at a mean of 5-year follow-up. Halma JJ, Godefrooij Eshuis R, van Gaalen SM, de Gast A. J Arthroplasty. 2014 Feb

Zuggurtung osteosynthese voor mediale clavicula fracturen. Drs. R. Eshuis , drs. H. Frima, dr. G.J. Clevers. Nederlands Tijdschrift voor Traumatologie, Maart 2013

Interdisciplinary inter-observer agreement and accuracy of MR imaging of the shoulder with arthroscopic correlation. Drs. J.J. Halma, drs. R. Eshuis, drs. Y.M.J. Krebbers, dr. T. Weits, dr. A. de Gast. Arch Orthop Trauma Surg. 2012 Mar

The ICI classification for calcaneal fractures, a validation study. Drs. H. Frima, drs. R. Eshuis, prof. dr. L.H.P. Leenen. Injury. 2012 Jun

Role of the long head of the biceps brachii muscle in axial humeral rotation control. Drs. R. Eshuis, dr. A. de Gast. Clin Anat. 2012 Sep

No relation between joint laxity and migration of the hip in children with Down’s Syndrome. Drs. R. Eshuis, dr. H. E. Pruijs, drs. H. Wieringen, M. Boonzaaier, dr. R. J. Sakkers. J Child Orthop. 2012 Oct

Quality of shed blood in a new intraoperative autotransfusion system. Drs. R. Eshuis, dr. W.Kortlandt, dr. P. Borgdorff, dr. A. de Gast. Transfus Apher Sci. 2012 Nov.

Wetenschappelijke productie van orthopedische opleidingsklinieken. Rienk Eshuis, Cees C.P.M. Verheyen en Arthur de Gast. Ned Tijdschr Geneeskd.

Dr Garry Pigot

Dr. GLS Pigot

Functie
Uroloog

BIG-registratienummer
49057258001

Achtergrond

In 2001 behaalde ik mijn artsen bul aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 ronde ik met goed succes mijn opleiding tot uroloog af  in het VU Medisch Centrum in Amsterdam

In 2012 heb ik een jaar een fellow urologische oncologie gedaan in het Antoni van Leeuwenhok ziekenhuis en ben daarna begonnen in het VU Medisch Centrum eerst als fellow andrologie, reconstructieve urologie en gender urologie en sinds 2015 als staflid.

Op 1 april 2021 zal ik mijn proefschrift genaamd Gender Urology: Outcomes of Urological Care in Gender Affirming Process verdedigen aan Amsterdam UMC

 

Opleiding & werkzaamheden

1992-1994          Geneeskunde Rijks Universitair Centrum Antwerpen

1994-2001          Geneeskunde Universiteit van Amsterdam

2006-2007         Vooropleiding Heelkunde VU Medisch Centrum

2008                    Academische stage opleiding urologie VU Medisch Centrum

2009-2010          Perifere stage opleiding urologie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam

2011                      Opleiding urologie VU Medische Centrum

2012                     Fellow urologisch oncologie Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam

2013-2015           fellow andrologische, reconstructieve urologie en gender urologie VU Medisch Centrum

2015-                    Staflid urologie VU Medisch centrum

2015-                    Medisch directeur/uroloog Urologen Kliniek

Jan 2016              Fellows of the European Committee on Sexual Medicine (FECSM)

2020                     Staflid uroloog Medisch Kliniek Velsen

2021                      PhD : GENDER UROLOGY: OUTCOMES OF UROLOGICAL CARE IN GENDER AFFIRMING PROCESS

 

Speciale aandachtsgebieden:

Genitale chirurgie bij mannen (kromstand van de penis, goedaardige afwijkingen van de balzak, herstel operatie na sterilisatie)

Prostaat operatie bij plasklachten (TURP)

Incontinentie bij mannen

Reconstructie van het genitaal bij transgender mannen

Urologische prothese:

Testisprothese

Erectie protheses (trans mannen)

Sluitspier prothese bij incontinentie bij mannen

Male sling (bandjes) bij incontinentie bij  mannen (incontinentie)

 

 

Publicaties:

Genital Gender-Affirming Surgery Without Urethral Lengthening in Transgender Men-A Clinical Follow-Up Study on the Surgical and Urological Outcomes and Patient Satisfaction.

Pigot GLS, Al-Tamimi M, Nieuwenhuijzen JA, van der Sluis WB, Moorselaar RJAV, Mullender MG, van de Grift TC, Bouman MB.J Sex Med. 2020 Dec;17(12):2478-2487. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.08.004. Epub 2020 Oct 16.PMID: 33071204

 

Scrotal Reconstruction in Transgender Men Undergoing Genital Gender Affirming Surgery Without Urethral Lenghtening: A Stepwise Approach.

Pigot GL, Al-Tamimi M, van der Sluis WB, Ronkes B, Mullender MG, Bouman MB.Urology. 2020 Dec;146:303. doi: 10.1016/j.urology.2020.09.017. Epub 2020 Sep 24.PMID: 32980404

 

Evaluation of the Decision Aid for Genital Surgery in Transmen.

Mokken SE, Özer M, van de Grift TC, Pigot GL, Bouman MB, Mullender M.J Sex Med. 2020 Oct;17(10):2067-2076. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.06.017. Epub 2020 Aug 1.PMID: 32753281

 

Prostate Cancer Incidence under Androgen Deprivation: Nationwide Cohort Study in Trans Women Receiving Hormone Treatment.

de Nie I, de Blok CJM, van der Sluis TM, Barbé E, Pigot GLS, Wiepjes CM, Nota NM, van Mello NM, Valkenburg NE, Huirne J, Gooren LJG, van Moorselaar RJA, Dreijerink KMA, den Heijer M.J Clin Endocrinol Metab. 2020 Sep 1;105(9):e3293-9. doi: 10.1210/clinem/dgaa412.PMID: 32594155

 

Functional Outcomes and Urological Complications after Genital Gender Affirming Surgery with Urethral Lengthening in Transgender Men.

Veerman H, de Rooij FPW, Al-Tamimi M, Ronkes BL, Mullender MG, B Bouman M, van der Sluis WB,Pigot GLS.J Urol. 2020 Jul;204(1):104-109. doi: 10.1097/JU.0000000000000795. Epub 2020 Feb 7.PMID: 32073943

 

The First Experience of Using the Pedicled Labia Minora Flap for Urethral Lengthening in Transgender Men Undergoing Anterolateral Thigh and Superficial Circumflex Iliac Artery Perforator Flap Phalloplasty: A Multicenter Study on Clinical Outcomes.

Al-Tamimi M, Pigot GL, Ronkes B, de Haseth KB, van de Grift TC, van Moorselaar RJA, Mullender MG, Stojanovic B, van der Sluis WB, Djordjevic M, Bouman MB.Urology. 2020 Apr;138:179-187. doi: 10.1016/j.urology.2019.10.041. Epub 2020 Jan 5.PMID: 31911083

 

Genital Gender-Affirming Surgery in Transgender Men in The Netherlands from 1989 to 2018: The Evolution of Surgical Care.

Al-Tamimi M, Pigot GL, Elfering L, Özer M, de Haseth K, van de Grift TC, Mullender MG, Bouman MB, Van der Sluis WB.Plast Reconstr Surg. 2020 Jan;145(1):153e-161e. doi: 10.1097/PRS.0000000000006385.PMID: 31881624

 

Surgical Experience and Outcomes of Implantation of the ZSI 100 FtM Malleable Penile Implant in Transgender Men After Phalloplasty.

Pigot GLS, Sigurjónsson H, Ronkes B, Al-Tamimi M, van der Sluis WB.J Sex Med. 2020 Jan;17(1):152-158. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.09.019. Epub 2019 Oct 31.PMID: 31680006

 

The Surgical Techniques and Outcomes of Secondary Phalloplasty After Metoidioplasty in Transgender Men: An International, Multi-Center Case Series.

Al-Tamimi M, Pigot GL, van der Sluis WB, van de Grift TC, van Moorselaar RJA, Mullender MG, Weigert R, Buncamper ME, Özer M, de Haseth KB, Djordjevic ML, Salgado CJ, Belanger M, Suominen S, Kolehmainen M, Santucci RA, Crane CN, Claes KEY, Monstrey S, Bouman MB.J Sex Med. 2019 Nov;16(11):1849-1859. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.07.027. Epub 2019 Sep 18.PMID: 31542350

 

Surgical Outcomes of Neoscrotal Augmentation with Testicular Prostheses in Transgender Men.

Pigot GLS, Al-Tamimi M, Ronkes B, van der Sluis TM, Özer M, Smit JM, Buncamper ME, Mullender MG, Bouman MB, van der Sluis WB.J Sex Med. 2019 Oct;16(10):1664-1671. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.07.020. Epub 2019 Sep 6.PMID: 31501057

 

A Retrospective Cohort Study on Surgical Outcomes of Penile Prosthesis Implantation Surgery in Transgender Men After Phalloplasty.

van der Sluis WB, Pigot GLS, Al-Tamimi M, Ronkes BL, de Haseth KB, Özer M, Smit JM, Buncamper ME, Bouman MB.Urology. 2019 Oct;132:195-201. doi: 10.1016/j.urology.2019.06.010. Epub 2019 Jun 21.PMID: 31229517

 

Effectiveness of Preoperative Depilation of the Urethral Donor Site for Phalloplasty: Neourethral Hair Growth and its Effects on Voiding.

Pigot GLS, Belboukhaddaoui S, Bouman MB, Meuleman EJH, de Boer EM, Buncamper ME, Ronkes B, Mullender MG, Nieuwenhuijzen JA.Eur Urol Focus. 2020 Jul 15;6(4):770-775. doi: 10.1016/j.euf.2019.04.005. Epub 2019 Apr 23.PMID: 31023551

 

Transmen’s Experienced Sexuality and Genital Gender-Affirming Surgery: Findings From a Clinical Follow-Up Study.

van de Grift TC, Pigot GLS, Kreukels BPC, Bouman MB, Mullender MG.J Sex Marital Ther. 2019;45(3):201-205. doi: 10.1080/0092623X.2018.1500405. Epub 2019 Jan 23.PMID: 30672387

 

Colpectomy Significantly Reduces the Risk of Urethral Fistula Formation after Urethral Lengthening in Transgender Men Undergoing Genital Gender Affirming Surgery.

Al-Tamimi M, Pigot GL, van der Sluis WB, van de Grift TC, Mullender MG, Groenman F, Bouman MB.J Urol. 2018 Dec;200(6):1315-1322. doi: 10.1016/j.juro.2018.07.037. Epub 2018 Aug 30.PMID: 30012365

 

The multilayered structure of the human corpus spongiosum.

de Graaf P, Ramadan R, Linssen EC, Staller NA, Hendrickx APA, Pigot GLS, Meuleman EJH, Bouman M, Özer M, Bosch JLHR, de Kort LMO.Histol Histopathol. 2018 Dec;33(12):1335-1345. doi: 10.14670/HH-18-022. Epub 2018 Jul 9.PMID: 29985521

 

Development of a Decision Aid for Genital Gender-Affirming Surgery in Transmen.

Özer M, Pigot GLS, Bouman MB, van de Grift TC, Elfering L, van Mello NM, Al-Itejawi HHM, Buncamper ME, Mullender MG.J Sex Med. 2018 Jul;15(7):1041-1048. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.04.644. Epub 2018 May 31.PMID: 29861358

 

A Longitudinal Study of Motivations Before and Psychosexual Outcomes After Genital Gender-Confirming Surgery in Transmen.

van de Grift TC, Pigot GLS, Boudhan S, Elfering L, Kreukels BPC, Gijs LACL, Buncamper ME, Özer M, van der Sluis W, Meuleman EJH, Bouman MB, Mullender MG.J Sex Med. 2017 Dec;14(12):1621-1628. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.10.064. Epub 2017 Nov 8.PMID: 29128275

 

What Is the Ideal Neophallus? Response to Frey et al. (2017): An Update on Genital Reconstruction Options for the Female-to-Male Transgender Patient: A Review of the Literature.

Elfering L, Özer M, Buncamper ME, Smit JM, Pigot GLS, Bouman MB, Mullender MG.Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Aug 30;5(8):e1450. doi: 10.1097/GOX.0000000000001450. eCollection 2017 Aug.PMID: 28894669

 

Double flap phalloplasty in transgender men: Surgical technique and outcome of pedicled anterolateral thigh flap phalloplasty combined with radial forearm free flap urethral reconstruction.

van der Sluis WB, Smit JM, Pigot GLS, Buncamper ME, Winters HAH, Mullender MG, Bouman MB.Microsurgery. 2017 Nov;37(8):917-923. doi: 10.1002/micr.30190. Epub 2017 May 29.PMID: 28556461

 

Clinical Characteristics and Management of Neovaginal Fistulas After Vaginoplasty in Transgender Women.

van der Sluis WB, Bouman MB, Buncamper ME, Pigot GL, Mullender MG, Meijerink WJ.Obstet Gynecol. 2016 Jun;127(6):1118-26. doi: 10.1097/AOG.0000000000001421.PMID: 27159746

 

Prognostic significance of substage and WHO classification systems in T1 urothelial carcinoma of the bladder.

Fransen van de Putte EE, Behrendt MA, Pigot GL, van der Kwast TH, van Rhijn BW.Curr Opin Urol. 2015 Sep;25(5):427-35. doi: 10.1097/MOU.0000000000000202.PMID: 26125511 Review.

 

De grootte van de meatus urethrae in een vrouwelijke urologische populatie. Is er een indicatie voor meatusdilatatie of meatotomie? G.L.S. Pigot, E.A. Heldeweg en E.P. van Haarst Nederlands Tijdschrift voor Urologie mrt 2014 nr 2, 46-49.

 

Infectie ziekte in beeld. Uw Diagnose? Urogenitale tuberculose M.K. Bomers, G.L.S. Pigot, E.P. van Haarst en J. Veenstra Tijdschrift voor Infectieziekten vol 6 – nr. 4 – 2011

 

 

 

 

Dr Wim Bouwknegt

Functie
Neurochirurg

BIG-registratienummer
09052284501

Wim Bouwknegt is met hart en ziel Neurochirurg. Hij groeide op in de omgeving van Zwolle, waar hij zijn gymnasiumdiploma heeft behaald.

Hierna studeerde hij Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. De opleiding tot Neurochirurg volgde hij bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen bij professor Grotenhuis. Vanwege zijn belangstelling voor de wervelkolomchirurgie heeft hij tijdens zijn opleiding gedurende zes maanden gewerkt in Londen bij Spinaal Neurochirurg Adrian Casey om zich verder toe te leggen op de complexe wervelkolomchirurgie. Hier werkte hij in The National Hospital for Neurology and Neurosurgery in Londen, in het Royal National Orthopaedic Hospital in Stanmore en in het Wellington Hospital in Londen. Na zijn opleiding tot Neurochirurg werkte hij in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar hij de laatste zes jaar tot het faillissement van het ziekenhuis afdelingshoofd was van de afdeling Neurochirurgie. In deze periode was hij ook werkzaam in het Antoni Van Leeuwenhoek ziekenhuis en betrokken bij Gamma Knife behandelingen. Tevens was hij werkzaam in het Amstellandziekenhuis. Na een jaar in het Isala ziekenhuis in Zwolle te hebben gewerkt als waarnemer, is hij per 1 augustus 2020 fulltime werkzaam als Neurochirurg bij Medische Kliniek Velsen. Hij behandelt patiënten met problemen aan de gehele wervelkolom. Hij is actief lid van Nederlandse vereniging voor Neurochirurgie (NVVN), lid van de European Association of Neurosurgical Societies (EANS) en lid van AO SPINE.

“Voor mij is Medische Kliniek Velsen de ideale werkplek. Ik kan optimale veilige neurochirurgische zorg bieden voor de wervelkolompatiënt. Vanwege de opzet van de kliniek met korte lijnen en voor patiënten een comfortabele omgeving, kan ik een betere en snellere service bieden dan in een groot algemeen ziekenhuis. Ik vind openheid en eerlijkheid erg belangrijk in het contact met de patiënt.”

Dr Bauke Kooistra

Functie
Orthopedisch chirurg

BIG-registratienummer
69914982301

Dr. B.W. (Bauke) Kooistra is een orthopedisch chirurg gespecialiseerd in schouder- en elleboogklachten. Op 15-jarige leeftijd inspireerde de behandeling van de gevolgen van een verkeersongeval hem om orthopedisch chirurg te worden. Hij weet dus als geen ander hoe het is om ‘patiënt’ te zijn en is erg gemotiveerd om iedereen met een probleem van het bewegingsstelsel de best mogelijke behandeling te geven. Soms is dat een operatie, soms juist niet. Dat verschilt van mens tot mens, en dat maakt het vak (naast het praktische karakter) voor hem zo leuk. Het belangrijkste is dat hij ernaar streeft om u uw doel te laten behalen.

Voor de een is dat een pijnloos gewricht tijdens alledaagse activiteiten, voor de ander is dat stabiel gewricht tijdens het uitoefenen van (top)sport.
Dr. Kooistra heeft zijn geneeskundestudie gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na de voltooiing van de opleiding tot orthopedisch chirurg heeft hij zich verder gespecialiseerd in behandeling van aandoeningen van de schouder en elleboog. Dit deed hij door het volgen van twee fellowships in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (onder leiding van drs. D. van Deurzen en dr. M. van den Bekerom) in 2019 en in
het Algemeen Ziekenhuis Monica in Antwerpen (onder leiding van prof. dr. O. Verborgt en prof. dr. R. van Riet) in 2020. Het deelgebied van de schouder en elleboog trekt dr. Kooistra in het bijzonder aan omdat de behandelingen nog volop in ontwikkeling zijn.

Dr. Kooistra voert de volgende operaties uit:

 • Arthroscopische rotator cuff repair
 • Arthroscopische schouderstabilisatie
 • Open schouderstabilisatie (Latarjet)
 • Acromioclaviculaire stabilisatie
 • Schouderprothese
 • Arthroscopie elleboog
 • Artrolyse elleboog
 • Elleboogprothese
 • Carpale tunnel release pols
 • Triggerfinger release
 • Meniscusoperaties
 • Kruisbandoperaties en andere ligament operaties van de knie

 

Lijst van publicaties van dr. Kooistra
Total Hip Arthroplasty or Hemiarthroplasty for Hip Fracture. HEALTH Investigators, Bhandari M, Einhorn TA, Guyatt G, Schemitsch EH, Zura RD, Sprague S, Frihagen F, Guerra-Farfán E, Kleinlugtenbelt YV, Poolman RW, Rangan A, Bzovsky S, Heels-Ansdell D, Thabane L, Walter SD, Devereaux PJ. N Engl J Med. 2019: 5;381:2199-2208.

Kooistra BW, Gurnani N, Weening AA, van den Bekerom MP, van Deurzen DF. Low level of evidence for all treatment modalities for irreparable posterosuperior rotator cuff tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019;27:4038-48.

Kooistra BW, Hekman K, van den Bekerom MP. The debate of rotator cuff surgery in the elderly is going on! J Shoulder Elbow Surg. 2019: 28:e245-6.

Kooistra BW, Flipsen M, Gosens T, van Raaij JJAM, van den Bekerom MPJ, van Deurzen DFP. Shoulder arthroplasty volume standards: the more the better? Arch Orthop Trauma Surg. 2019;139:15-23.

Kooistra BW, Willems WJ, Lemmens E, Hartel BP, van den Bekerom MP, van Deurzen DF. Comparative study of total shoulder arthroplasty versus total shoulder surface replacement for glenohumeral osteoarthritis with minimum 2-year follow-up. J Shoulder Elbow Surg. 2017; 26:430-36.

Kooistra BW, Boting J, Rijnberg WJ, van Susante JLC. Antiluxatie insert en kopjes wissel voor recidiverende achterste luxaties van de Zweymüller Alloclassic ongecementeerde totale heupprothese; effectiviteit van een relatief eenvoudige revisie. Ned Tijdschr Orthop 2013;20.

van Wely BJ, de Wilt JH, Schout PJ, Kooistra B, Wauters CA, Venderinck D, Strobbe LJ. Ultrasound-guided fine-needle aspiration of suspicious nodes in breast cancer patients; selecting patients with extensive nodal involvement. Breast Cancer Res Treat. 2013;140:113-8.

Kooistra BW, Dijkman BG, Guyatt GH, Sprague S, Tornetta P, Bhandari M. Prospectively screening for eligible patients was inaccurate in predicting patient recruitment of orthopaedic randomized trials. J Clin Epidemiol 2011; 64:537-42.

Kooistra BW, Dijkman BG, Sprague S, Bhandari M. Six-week response rates to an orthopaedic surgeons’ survey were not affected by academic incentives or administration modality. J Clin Epidemiol 2011; 64:339-40.

Faraj D, Kooistra BW, van der Stappen WAH, Werre AJ. Results of 131 consecutive operated patients with a displaced proximal humerus fracture: an analysis with more than two years follow-up. Eur J Orthop Surg Traumatol 2011; 21:7-12.

Kooistra BW, Sprague S, Bhandari M, Schemitsch EH. Outcomes assessment in fracture healing trials: a primer. J Orthop Trauma 2010;24 Suppl 1:S71-5.

Kooistra BW, Dijkman BG, Busse JW, Sprague S, Schemitsch EH, Bhandari M. The radiographic union scale in tibial fractures: reliability and validity. J Orthop Trauma 2010;24 Suppl 1:S81-6.

Kooistra B, Wauters C, Strobbe L, Wobbes T. Preoperative cytological and histological diagnosis of breast lesions: a critical review. Eur J Surg Oncol 2010; 36:934-40.

Dijkman BG, Kooistra BW, Pemberton J, Sprague S, Hanson BP, Bhandari M. Can orthopedic trials change practice? Acta Orthop 2010;81:122-5.

Dijkman BG, Abouali JA, Kooistra BW, Conter HJ, Poolman RW, Kulkarni AV, Tornetta P 3rd, Bhandari M. Twenty years of meta-analyses in orthopaedic surgery: has quality kept up with quantity? J Bone Joint Surg Am 2010;92:48-57.

Kooistra B, Dijkman B, Einhorn TA, Bhandari M. How to design a good case series. J Bone Joint Surg Am 2009;91 Suppl 3:21-6.

Kooistra BW, van Kampen A. Toepassing van ilizarov fixateur bij traumatisch letsel van het steun- en bewegingsapparaat. Ned Tijdschr Traum 2009;17:30-7.

Kooistra BW, Jain A, Hanson BP. Electrical stimulation: Nonunions. Indian J Orthop 2009;43:149-55.

Dijkman B, Kooistra B, Bhandari M. How to work with a subgroup analysis. Can J Surg 2009;52:515-22.

Kooistra BW, Wauters C, van de Ven S, Strobbe L. The diagnostic value of nipple discharge cytology in 618 consecutive patients. Eur J Surg Oncol 2009;35:573-7.

Kooistra B, Wauters C, Strobbe L. Indeterminate breast fine-needle aspiration: repeat aspiration or core needle biopsy? Ann Surg Oncol 2009;16:281-4.

Dijkman BG, Kooistra BW, Ferguson T, Bhandari M. Decision Making: Open Reduction/Internal Fixation Versus Arthroplasty for Femoral Neck Fractures. Tech Orthop 2008;23:288-95.

 • 1
 • 2