U heeft een klacht, en nu?

Wij hopen natuurlijk dat u helemaal tevreden bent met de geleverde zorg van Medische Kliniek Velsen en de manier waarop u behandeld bent. Als u vindt dat dit beter of anders kan, dan horen wij dit graag van u. Zo kunnen wij onze zorg blijven verbeteren met input van onze patiƫnten. Wanneer u ontevreden bent, dan kunt u een klacht bij ons indienen.


Hoe dient u een klacht in?

U kunt bij onze medewerkers terecht als u een klacht heeft, zowel mondeling als per e-mail (klacht@mkvelsen.nl). Wij adviseren u om altijd uw onvrede eerst met uw behandelaar/ zorgverlener te bespreken. Wij proberen uw klacht altijd direct op te lossen. Komen we niet direct tot een oplossing, dan krijgt u van onze medewerkers een klachtenformulier die u kunt invullen. Op het formulier kunt u aangeven op welke manier u reactie wilt ontvangen op uw klacht. Onze klachtenfunctionaris zal op de aangegeven wijze contact met u opnemen en in samenspraak met u proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Als de klacht niet wordt opgelost op dat moment, dan geeft de klachtenfunctionaris een inschatting over hoe lang het gaat duren. Wij proberen dat binnen zes weken te doen.

Wij registreren de klacht, de oplossing en de datum van de afhandeling. Vervolgens wordt in overleg met u het dossier gesloten.

U kunt er ook voor kiezen om de klacht anoniem in te dienen. Het aangedragen punt wordt geregistreerd en meegenomen in het verbeterbeleid van de zorg van Medische Kliniek Velsen.


Bezwaar indienen

Indien u niet tevreden bent met de oplossing van uw klacht, dan kunt u uw bezwaar binnen een maand indienen bij de klachtencommissie van Medische Kliniek Velsen. De klachtencommissie bestaat uit een bestuurslid, de klachtenfunctionaris, hoofd kwaliteit, een verpleegkundige of een instrumenterende en een betrokken zorgverlener van het betreffende specialisme. U kunt bij de klachtenfunctionaris aangeven dat u een bezwaar wilt indienen. U krijgt de mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te lichten en u ontvangt uiterlijk een maand daarna bericht over de uitspraak. Vindt u dat uw bezwaar niet goed is afgehandeld door de klachtencommissie, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Zorggeschil.


In de onderstaande documenten vindt u het klachtenformulier en het klachtenbeleid van Medische Kliniek Velsen