Frozen shoulder

Frozen shoulder in het kort

 • Een frozen shoulder is een stijve schouder
 • Symptomen zijn pijn in de schouder en een stijf gevoel
 • Er zijn drie fases in het verloop van de klachten
 • De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen en lichamelijk onderzoek
 • De behandeling kan bestaan uit pijnbestrijding en, zodra de pijn verdwenen is, uit fysiotherapie
Wat is een frozen shoulder?

Een frozen shoulder (ook wel capsulitis adhesiva) is een stijve schouder. Het komt voor bij 2-5% van de Nederlanders. Het meest bij vrouwen tussen de veertig en zeventig jaar. De oorzaak is niet bekend, maar we weten wel dat er sprake is van een gewrichtsontsteking. Deze ontsteking zorgt ervoor dat het kapsel om het gewricht verschrompelt en verdikt. Hierdoor kan de schouder niet meer of niet zonder pijn bewegen. Een frozen shoulder kan ook ontstaan na een schouderoperatie of een blessure. Het gewrichtskapsel kan zich namelijk door een soort littekenreactie samentrekken.

Als de schouder om een andere reden een tijd niet is gebruikt, kan ook een stijve schouder ontstaan. Hierbij heeft de stijfheid een andere oorzaak. Dit is geen frozen shoulder. Aan de hand van het verhaal van de patiënt en lichamelijk onderzoek kan een arts meestal vertellen wat dan wel de oorzaak is. Aanvullend onderzoek is soms nodig om eventuele andere afwijkingen uit te sluiten.

Wat zijn de symptomen?
 • Pijn in de schouder en/of bovenarm
 • Stijf gevoel met bewegingsbeperking

De pijn kan zeurend zijn of stekend. Het is de hele tijd aanwezig zijn of af en toe (vooral ’s nachts). De pijn zit aan de buitenkant van de schouder en vaak in de bovenarm. Bewegen van de arm doet pijn. Ook als een ander uw arm beweegt, doet het pijn. Activiteiten als aan- en uitkleden, iets uit een hoge kast pakken en autorijden zijn pijnlijk.

Wat is het verloop van de klachten?

Een frozen shoulder is een lichaamseigen ontstekingsreactie. Gelukkig lost het lichaam de ontstekingsreactie ook zelf weer op. Dit betekent dat het verloop niet door factoren buiten het lichaam kan worden versneld. Het verloop kent altijd drie fases:

 • Fase 1 is de verstijvende fase, die zes weken tot maximaal negen maanden duurt. De pijn neemt langzaam toe en de beweeglijkheid neemt af.
 • Fase 2 heet de frozen of bevroren fase. De pijn neemt langzaam af, maar de stijfheid blijft. Deze fase duurt vier tot negen maanden.
 • Fase 3 is de laatste fase, de ontdooiende fase. De pijn verdwijnt naar de achtergrond en de beweeglijkheid keert langzaam terug tot (bijna) normaal. Deze fase duurt vijf maanden tot twee jaar. Ongeveer één op de twintig mensen met een frozen shoulder houdt ook na de laatste fase langere tijd een pijnlijke en stijve schouder.
Waardoor ontstaat een frozen shoulder?

Iedereen kan een frozen shoulder krijgen. Maar bepaalde zaken vergroten de kans erop. Suikerziekte (diabetes) bijvoorbeeld. Tien tot twintig procent van de mensen met suikerziekte krijgt last van een frozen shoulder. De klachten duren bij hen langer en het effect van de behandeling is minder voorspelbaar. Andere risicofactoren zijn:

 • Een te snel of te langzaam werkende schildklier
 • De ziekte van Parkinson
 • Bepaalde hart- en vaatziekten (zoals een hersenbloeding)
 • En nog een klein aantal zeer weinig voorkomende aandoeningen.
Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt gesteld op basis van de typische klachten (zie ‘wat zijn de symptomen?’) en het lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijk onderzoek zien we een beperking van de beweeglijkheid van de schouder. In sommige gevallen kan een aanvullende röntgenfoto, echo of MRI-scan nuttig zijn. 

Behandeling van een frozen shoulder

De frozen shoulder is moeilijk te behandelen. Een verkeerde aanpak kan het lange genezingsproces ook nog eens vertragen of de klachten verergeren. Het beste advies is: beweeg uw arm en schouder binnen de pijngrens. Zoals het overzicht van de drie fasen laat zien, herstelt de frozen shoulder dan meestal vanzelf. Dit duurt wel even: van tien maanden tot meer dan drie jaar. Pijnbestrijding en fysiotherapie kunnen helpen om de klachten te beperken.

Pijnbestrijding

De pijnbestrijding bestaat meestal uit ontstekingsremmende medicijnen, zoals ibuprofen of naproxen. Ook injecties met corticosteroïden in het gewrichtskapsel kunnen verlichting geven. Helpen deze middelen niet voldoende, dan kan een (tijdelijke) zenuwblokkade de pijn verminderen. Deze behandelingen kunnen in onze kliniek worden gedaan.

Fysiotherapie

In de eerste fase is het belangrijk de pijn te verminderen. Het is onverstandig de schouder door de pijngrens heen te bewegen of te laten bewegen. Wel kunt u leren hoe u de overgebleven beweeglijkheid goed benut. De bewegingen mogen geen sterke (na)pijn geven. Hetzelfde geldt voor de tweede fase. De pijn staat minder op de voorgrond, maar de stijfheid is er nog. Het blijft belangrijk dat u uw schouder alleen binnen de pijngrens beweegt. In de derde fase kunt u de beweeglijkheid in uw schouder langzaam uitbreiden. In deze fase hebben veel mensen baat bij fysiotherapie. Vooral om de controle over de beweging en de spierkracht weer op te bouwen.


Operatieve behandeling

Een operatie is zeker niet standaard en wordt zelden toegepast. Pas als pijnbestrijding en therapie niet het gewenste effect hebben, kan een operatie worden overwogen. Uw orthopedisch chirurg informeert u over de mogelijkheden.

Wat kan Medische Kliniek Velsen voor u betekenen?

Met ervaren en deskundige specialisten bekijken wij uw probleem nader en bepalen we of een operatieve behandeling zinvol is. Mogelijk zijn er ook andere oplossingen. Indien er een operatie mogelijk is, kan die op zeer korte termijn plaatsvinden. De behandeling wordt uitgevoerd in een gloednieuwe, hypermoderne omgeving die voldoet aan alle eisen.

 • Korte wachtlijsten
 • Uit de basisverzekering vergoed
 • Meerdere disciplines onder één dak
 • Persoonlijk contact met één medisch specialist

Afspraak maken

Wilt u meer weten over onze behandeling of een afspraak maken bij Medische Kliniek Velsen? Neem dan contact met ons op.