Vergoedingen voor onze zorg

Verzekerde behandelingen

U bent verzekerd voor alle behandelingen die vallen onder uw basisverzekering bij Medische Kliniek Velsen. Dit betekent dus dat u geen kosten heeft behalve uw eigen risico bijdrage.

Sommige verzekeringen vergoeden zo weinig, zoals studentenpolissen en vergoedingen bij DSW, dat het kan zijn dat u iets moet bijbetalen. Ook moeten wij voor sommige zorg eerst toestemming van uw verzekeraar aanvragen. Dan pas kunnen wij u behandelen en worden de kosten vergoed.


Praktische gang van zaken

  1. U ontvangt van ons een factuur voor de medische zorg.
  2. Deze factuur stuurt u meteen op naar uw verzekeraar. Dit kan online via de website van uw verzekeraar of via een app op uw telefoon. U kunt de factuur ook per post versturen.
  3. Uw verzekeraar vergoedt de factuur volledig of gedeeltelijk. Het bedrag wordt rechtstreeks op uw bankrekening overgemaakt. Zodra u dit bedrag heeft ontvangen, maakt u dit aan ons over plus uw eventuele openstaande eigen risico. Hoeveel uw openstaand eigen risico is, kunt u terugvinden op de afrekening van uw verzekeraar.
  4. Om dit eerlijk te controleren, vragen wij u om een kopie van het declaratieoverzicht van uw verzekeraar naar ons toe te sturen, anders moeten wij u de gehele factuur laten betalen.

Let op: nadat uw verzekeraar de vergoeding aan u heeft uitbetaald, maak dan binnen 1 week de vergoeding + openstaand eigen risico naar ons over. Hiermee voorkomt u aanmaningen.


Uitleg passantentarief

De zorg geleverd door stichting Medische Kliniek Velsen wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Omdat Medische Kliniek Velsen nog geen prijsafspraken heeft met alle zorgverzekeraars, factureren wij het passantentarief. Het kan zijn dat uw verzekeraar niet het hele bedrag van uw factuur wilt vergoeden, omdat de zorgverzekeraar nog geen contract met Stichting Medische Kliniek Velsen heeft gesloten. Stichting Medische Kliniek Velsen neemt het niet vergoede deel van de factuur voor haar rekening. U hoeft alleen het bedrag naar ons over te maken wat uzelf daadwerkelijk van de verzekeraar heeft gekregen, plus het nog openstaand eigen risico net zoals in andere ziekenhuizen. U heeft dus buiten het eigen risico geen extra kosten voor een behandeling bij Medische Kliniek Velsen!

Onderstaand vindt u de passanten prijslijst. Op de prijslijst komt u de volgende termen tegen:

  • declaratiecode: de code die voor de verwerking van de factuur wordt gebruikt
  • zorgproduct: de code die gebruikt wordt door de medisch specialist om de behandeling te registeren
  • passanten tarief: de kosten die Medische Kliniek Velsen maakt voor het DBC-zorgproduct

Niet- Verzekerde behandelingen

Behandelingen zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of sterilisaties) worden niet vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. De specialist bespreekt met u tijdens het spreekuur of een ingreep wel of niet verzekerd is en wat de eventuele kosten hiervan zijn.


Vragen over vergoedingen?

Voor vragen over vergoedingen of voor persoonlijke hulp bij het doorsturen van de rekening naar uw verzekeraar, kunt u contact opnemen met: 085-0600852. Of per e-mail: administratie@mkvelsen.nl