Plastische chirurgie

Plastische chirurgie richt zich op het herstel van de vorm in combinatie met de functie van een lichaamsdeel. Vaak is dit nodig omdat er sprake is van een aangeboren of een verworven afwijking door bijvoorbeeld een ongeval, infectie of een operatie. De ingrepen kunnen onder plaatselijke of volledige narcose verricht worden. Een boven- of onderooglidcorrectie kan bijvoorbeeld onder een plaatselijke verdoving worden verricht.

Tijdens de intake ontmoet u de plastisch chirurg die ook de operatie uitvoert. U bespreekt op dat moment uw wensen en verwachtingen met de chirurg, die op zijn beurt een advies op maat geeft. U kunt rekenen op een eerlijk en open gesprek over het verwachte resultaat, de eventuele risico’s en het herstel. Wij hebben tot doel om de vorm en functie zoveel mogelijk naar uw wensen te herstellen.


Reconstructieve en esthetische ingrepen

Op verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u een afspraak maken bij onze afdeling Plastische Chirurgie. Voor sommige zorg moeten wij eerst toestemming van uw verzekeraar aanvragen. Dan pas kunnen wij u behandelen en worden de kosten vergoed. De plastisch chirurgen voeren dan reconstructieve en esthetische ingrepen uit, zoals:

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag persoonlijk te woord om toe te lichten wat onze kliniek voor u kan betekenen.